Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekoelin. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista.

Infinited Fiber Companylla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai käyttää osakkeenomistajan oikeuksia valtakirjalla. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävistä asioista.

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Espoossa ja sen kutsuu koolle hallitus. Yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle erityisen asian käsittelemiseksi, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos laki sitä muutoin edellyttää.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla tai vähintään yhdessä hallituksen nimeämässä valtakunnallisessa päivälehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Yhtiö julkaisee yhtiökokouspöytäkirjat yhtiön verkkosivuilla ja pitää ne osakkeenomistajien saatavilla vähintään viiden (5) vuoden ajan.