Hallinnoinnin periaatteet

Infinited Fiber Company noudattaa sovellettavia Suomen lakeja, mukaan lukien Suomen osakeyhtiölakia sekä muita  sovellettavia yhtiölakeja ja -määräyksiä. Lisäksi hallitus noudattaa yhtiön yhtiöjärjestystä.

Hallituksen ja yhtiön toimintaa säätelevät lisäksi erityisesti arvopaperimarkkinalaki, Helsingin Pörssin antamat määräykset, ohjeet ja suositukset sekä Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymä ja vuodesta 2020 alkaen voimaan tullut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Jos yhtiö tulevaisuudessa poikkeaa jostakin CG-koodin suosituksesta, sen on julkistettava poikkeaminen ja perusteltava se.

Infinited Fiber Company laatii ensimmäisen selvityksensä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31. joulukuuta 2022 päättyvältä tilikaudelta.

”Lorem Ipsum”