Palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja palkitsemisen perusteista yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä sekä muuttuvista suoritukseen perustuvista osista, mukaan lukien mahdollinen lyhyen ja pitkän aikavälin bonusohjelma, jonka käyttö on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Hallitus päättää kannustinpalkkiosta vuosittain.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioksi. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen työstä maksettavasta palkkiosta ja palkkion perusteista. Yhtiö julkaisee palkitsemisraportin vuosittain verkkosivuillaan hallinnointikoodin mukaisesti.

Infinited Fiber Companyn ensimmäinen palkitsemisraportti julkaistaan [milloin]. Ennen raportin julkaisemista tietoja palkitsemis- ja kannustinohjelmista on saatavilla yhtiön julkaisemassa esitteessä, joka liittyy yhtiön osakkeiden listautumiseen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Esite on saatavilla osoitteessa [XX].