Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vastaa hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelusta.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien elin, jonka tehtävänä on valmistella tuleville yhtiökokouksille ehdotukset koskien hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista, hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten valintaa, sekä sen varmistamisesta, että hallituksella ja sen jäsenillä on riittävä tietämys ja kokemus yhtiön tarpeisiin nähden.
Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme (3) yhtiön kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajaa. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kutsutaan nimitystoimikuntaan asiantuntijajäseneksi.

Varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nimitystoimikunnan työjärjestyksen, jolla säännellään asioita, jotka koskevat

nimitystoimikunnan nimittämiseen ja kokoonpanoon liittyvät asiat sekä määritellään sen tehtävät ja vastuut.