Sisäpiirihallinto

Infinited Fiber Company noudattaa sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja sen nojalla annettua alemman tason sääntelyä sekä Suomen arvopaperimarkkinalakia, toimivaltaisten viranomaisten antamaa sääntelyä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n soveltuvia osakkeiden liikkeeseenlaskijoita koskevia sääntöjä ja sisäpiiriohjeita. Helsingin Pörssin määräys ja ohjeet ovat saatavilla osoitteessa:
https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-helsinki.

Yhtiön sisäpiiriohjeet koostuvat Helsingin Pörssin kulloinkin voimassa olevista sisäpiiriohjeista ja niissä kuvatuista yrityskohtaisista määräyksistä. Yhtiö on asettanut tämän sisäpiiriohjeen yhtiön johdon ja työntekijöiden saataville.